Cho chó bắn tinh vào ngập lồn rồi uống tinh trùng

Mình cấm dương vật đang cương cứng cạ cạ lên lồn chị Tha đang ướt đầy dâm thủy chị rên thật sung sương “uhm… um… um. um. um. um” thình lình mình đâm nhanh và mạnh cái dương vật cương cứng như con rắn của mình vào lồn heo nái của chị Tha. Chị rên lên một tiến rất to Ah…

Mình nghe hết cả hồn sợ Ba mẹ nghe được thì có mà chết” nhưng không thể làm giảm đi sự hứng tình của mình, mình nhấp lấy nhấp để lúc nhanh lúc chậm lồn chị Tha ôm thật chặc dương vật mình thật là sướng nhưng qua đó mình mới biết chị không con trình nửa chắc bị mấy thằng bạn trai trước đè ra phang rùi, bởi trách sao chị ham muốn như vậy khi không còn được ai phanh

Chị Tha sương rên ngày một lớn, mình sợ quá phải đèn lên người chị Tha nút lưỡi chị cho ân thanh nhỏ lại.

Và cuối cùng hai chị em cùng rùng mình một cái, cả thân người chị nói da gà con mình thìa xuất một loạt tinh trùng vào lồn chị.