địt Bà Béo lồn nhão Cực Sướng

Hôm nay là 6, còn chơi được vài bữa nữa là thứ hai phải bắt đầu đi học rồi. Không hiểu sao hứa cho mình đi chơi thì tuần này qua tuần kia chưa thấy, còn cái vụ địt bà mập béo lồn nhão, bữa sau là có lịch học liền. Công nhận hai ông bà cũng hay thiệt, sắp sếp sao các giờ học nó cứ liên tục, không có một khoảng hở để thở chứ nói chi là đi chơi. Vì hè ôn thi nên thường học sáng chiều, có lẽ thầy cô cũng rãnh nên rãnh là dạy, dạy là hết rãnh, cứ thế dạy – học, học – dạy nó cứ luẩng quẩng hoài không dứt.