phim sex gay đẹp trai cuto

Thật ra thằng Tin cũng không xinh, không đẹp gì cho cam. Được cái da trắng hơn người ta do trốn trong nhà, dễ sai dễ bảo ngoan ngoãn giống con gái thôi. Nhưng giờ thì nó bê thiệt rồi. Mà chắc anh hai nó cũng biết. Ngày đầu ba đưa nó lên trên này. Vừa thấy phim sex gay, nó đã thích anh rồi. Có thằng bê đê nào không mê mấy anh đẹp trai chứ? Nó cũng chỉ là một thằng bot ham trai đẹp tốt mã và tầm thường thế. Nhưng thằng Tin cũng không trông mong gì anh Khanh sẽ thích nó hay ít nhất là thương mến nó như cô chú và chị Mẫn. Hình như ngay cả nhìn nó thân thiện để xã giao cho có cũng làm biếng nhìn, cái mặt lúc nào cũng hâm hâm khó ưa như kiểu công tử đầy kẻ hầu người hạ.