Quay lén cận cảnh lồn con gái đi tè

Đứng giữa nhà, anh không đánh mắng mà từ từ gửi con sang nhà hàng xóm nhìn lén cận cảnh lồn con gái đi tè  rồi đóng cửa lại nói chuyện tử tế với tôi “Sự tình là thế nào, sao anh nhìn lén lồn tôi đang đái? Tôi tưởng cô chỉ là muốn hù dọa chồng con thôi, ai ngờ cô dám làm thật. Cô gái đi tè và hắn ta quan lén cận cảnh lồn đầy lông lá bao lâu rồi? Bây giờ hai người định thế nào nói tôi còn biết…”.