showjav.com em gái jav nứng lồn tự sướng một mình

Tôi cố gắng tảng lờ như không hể để ý đến những yếu đểm của tôi, nhưng thật khó để làm ra vẻ như vậy. showjav.com không được thông minh và sắc sảo như em gái jav, tôi không khôn ngoan và tài giỏi như em gái jav. Tôi chỉ có một khả năng duy nhất là vẽ. Nhưng ba mẹ tôi lại thường cho rằng tôi vẽ để tránh làm công việc nứng lồn tự sướng. Và chẳng có ai để mắt đến những tác phẩm của showjav cả. Chỉ có một cô giáo khen rằng tôi có tài hội hoạ mà thôi, và đó là người duy nhất trên đời.