nghịch cặc chó, nuôi chó đực để phối giống

Trước khi cho đụ đéo lần đầu phải biết cách giúp đỡ phối giống chó đúng, tránh va chạm nhiều, tránh ‘’vờn’’ nhau kéo dài làm chó đực quá mệt hại đến sức khoẻ. Tuổi giao phối tốt nhất của chó đực là 24 tháng tuổi và thời gian khai thác chó đực là 9-10 năm. Chó đục có thể phối giống vào các mùa trong năm. Nên cho chó nhảy cái cách nhau 7-10 ngày/lần. Thời gian phối giống […]