Cặc chó dính vào lồn gái

lần đầu em được tận mắt nhìn thấy chị ấy cho chó địt… chị ấy ngồi rang hai chân ra, mông sát ra đến mép ngoài thành ghế, người chị ấy ngả ra sau và chị ấy bảo em đeo cho hai chân trước con Mích, hai chiếc tất để cho con Mích khi trèo nhẩy lên chị ấy thì móng chân con chó không cào vào chị ấy… rồi chị ấy bảo em cho chó nó nhảy lên… con […]