Cuộc tình vụng trộm người và chó

Tôi vào phòng anh Long để kiếm quần áo dơ đi giặt và cũng thu dọn đồ giùm ảnh. Tự nhiên thấy cuốn tạp chí playboy ở trên giường nên mở ra coi, thì anh Long đi vào và hỏi tôi đang làm gì đó, tôi lúng túng nói sự thật cho ảnh biết. Anh Long nói là ảnh còn có nhiều lắm nữa, nếu tôi muốn coi thì ảnh vụng trộm người và chó. Tôi nói thôi không cần, […]