Lần đầu bị fuck lỗ nhị muốn tét lỗ đít

Sướng chứ còn như thế nào nữa hỏi lắm, Em đi tắm đây anh đi đi nhớ là đừng kể cho nó nghe chuyện chúng mình nhé, để nó muốn địt em thì phải cho em một thứ, Mà nếu nó địt bây giờ thì em cũng không chịu nổi – Sao không chịu nổi nó mà địt em thì anh thôi mà – Nhớ nhé anh bảo đấy nhé. Hương cẩm quần áo đi vào tắm rửa còn tôi […]