Siêu chó chân dài tới nách

Siêu chó chân dài tới nách mô tả: dáng chuẩn, đốm đều, chân dài tới nách..bảo đảm thuần chủng vĩnh viễn luôn..đem về nuôi mà phát hiện chó lai thì tới nhà trả lại nè Thế này đã gọi là chân dài tới nách nữa các thím Chó bất tỉnh vì mùi hôi nách của chủ, vãi Chân dài tới nách thì chỉ có chó Sự thực siêu dễ thương về Chó và Lợn Đặc thù giống Pit Bull là […]