Thủ dâm cho ngựa bằng cu giả

Tôi đành tham gia, đến rờ hột le và đưa ba ngón tay thọc vô lồn chị. Chị chuyển rên đau qua rên sướng và thở đều hơn. Hết thọc, tôi rút tay xoa lên mu xuống hột le và hai mép, rồi lại thọc ngón tay xoay ngược tìm điểm G. – Em làm chị sướng, chị sướng. Ô, ô, sướng, sướng. Em đưa cặc ngựa cho chị bú đi em! Chị thèm bú cặc, em, em, cặc em […]