Đóng cặc chó thật mạnh vào lồn con gái hư

Mạnh dọng cặc sầm sầm vào lồn đầy nước và nói”Đồ con gái hư…..cần phải trừng phạt…..” rồi một tay phát vào mông nàng kêu đôm đốp. Chàng nắm tóc nàng kéo giật lại phiá sau như cầm giây cương ngựa, điều khiển ngựa chậy nhanh về đích. “Em thích như thế này phải không? Em thích được địt phải không?” “Vâng…vâng em thích lắm….em thích được địt nhiều lần…..thích được địt mạnh, càng mạnh càng tốt…” Toàn thân Ngọc […]