2 thằng Gay dính lẹo

Đồng tính ái: Là những người chỉ quan hệ với người cùng phái, nam với nam (gay, pêđê) hoặc nữ với nữ (lesbian). Họ còn được gọi là “thiểu số tình dục”. Về mặt bệnh lý học tâm thần, họ được xếp vào nhóm lệch lạc đối tượng trong các bệnh lệch lạc tình dục. Sao lại lạ vậy? Thật ra thì không lạ lắm. Vì đồng tính ái rất thường gặp ở động vật cao cấp (chẳng hạn như […]