Thử chơi hậu môn lỗ đít bạn gái

Cách truyền nhiễm phổ biến nhất là HPV có thể truyền từ người này sang người khác trong lúc giao tiếp sex , bao gồm cả giao tiếp sex bằng miệng , giao tiếp sex qua đường lỗ đít , hoặc những tiếp kiến sinh dục. Các chủng HPV gây bệnh sùi mồng gà thường tạo thành thương tổn chủ yếu ở vùng niêm mạc và bán niêm mạc. Môi trường phát triển tiện lợi nhất của HPV là môi trường cửa mình ẩm ướt , dịch khí hư của âm đạo.