2 thằng Gay dính lẹo

Đồng tính ái: Là những người chỉ quan hệ với người cùng phái, nam với nam (gay, pêđê) hoặc nữ với nữ (lesbian). Họ còn được gọi là “thiểu số tình dục”. Về mặt bệnh lý học tâm thần, họ được xếp vào nhóm lệch lạc đối tượng trong các bệnh lệch lạc tình dục.

Sao lại lạ vậy?

Thật ra thì không lạ lắm. Vì đồng tính ái rất thường gặp ở động vật cao cấp (chẳng hạn như khỉ), thậm chí có khi chiếm đa số, nhưng ít khi đi đến tận cùng (xuất tinh, cực khoái) như loài người. Ở loài người, chỉ có thể coi là đồng tính ái khi có quan hệ tình dục cụ thể bằng nhiều cơ quan, bộ phận khác nhau…